Gode brødre

Husk logemøte på tirsdag. Regnskap, budsjett og rapporter. Foredrag på ettermøtet av Leiv Sverre Leknes som forteller om Haugesund havnas utvikling.
Husk påmelding til 40 års VeJuv tildeling for Eks Storsekr. Steinar Jansen 4. Februar.