Melding fra DSS Tor Edward Skeie:

Gode brødre,

På grunn av økt smittefare i forbindelse med corona viruset, har DSS Torunn Skogland og jeg besluttet å avlyse alle loge- og leirmøter frem til og med uke 16.

Vi vil i løpet av uke 16 gjøre en ny vurdering. Dette er selvsagt beklagelig, men vi anser det som en riktig avgjørelse.

NB! Fra og med i morgen, torsdag 12. mars 2019, skal det ikke utføres logevirksomhet i vårt Distrikt nr. 19.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Tor Edward Skeie Distrikts Stor Sire