Loge 52 Catena holder til i Haugesund, ofte kalt "Vestlandets lille Paris!"  Logen har aktive medlemmer fra hele Haugalandet - fra Sveio i nord til Skudenes i sør, fra Føynå (Feøy) i vest til Nedstrand i øst.


<><><><><><><>

Haraldstøtten ble reist på 1000-års minnet for slaget i Hafrsfjord.
Iflg Snorre ble Harald Haarfagre hauglagt her.

<><><><><><><>

 

 

Fakta om Haugesund:

Haugesund er en liten kommune, kun 72 km². Selve byen (tettstedsbebyggelsen) ligger øst for Smedasundet samt på øyene Hasseløy, Risøy og også i deler av Karmøy, dvs. fastlandssiden av Karmøy (Vormedal, Norheim, Spanne og Skre) samt på nordre del av øyen Karmøy (Avaldsnes og Storasund). Den sammenhengende tettstedsbebyggelsen i de to kommunene Haugesund og Karmøy defineres av Statistisk sentralbyrå som Norges 14. største tettsted per 2014. Tettstedet Haugesund har 40 631 innbyggere per 1. januar 2014, og 5 578 av disse tilhører Karmøy. Byen fungerer som regionsenter for i overkant av 111 000 mennesker på Haugalandet.

Byen ligger åpent til ved Nordsjøen,  men mesteparten ligger skjermet av øya Karmøy, (Karmøy kommune), samt øysamfunnet Røvær, (Haugesund kommune) i vest. Mellom Karmøy og Haugesund går skipsleden Karmsundet. Mellom Karmsundet og søre deler av Bømlo (Bømlo kommune) ligger det værharde havstykket Sletta.

      

 
Haugesund sentrum er preget av sitt kvadratur (rutenett), basert på reguleringsplan som ble utarbeidet ifm byens etablering i 1854. Sentrum strekker seg langs Smedasundet, og over Smedasundet går broer til øyene Risøy (Risøynå) og Hasseløy (Bakarøynå), som har det samme rutenettet av gater.

Byen har et meget variert tilbud av utesteder som kafeer, diskotek og restauranter, som besøkes av gjester både fra byen og nabokommunene.

Haugesund er en by for store arrangement. Siden 1973 har Haugesund vært vert for Filmfestivalen, vurdert som en av de to viktigste i Skandinavia. Filmfestivalen avholdes ultimo august. Den mest populære festivalen er utvilsomt Sildajazzen, som kan betegnes som en folkefest. Sildajazzen avholdes medio august, og foruten tusener av haugesundere, trekker festivalen til seg mange tilreisende, spesielt fra Rogaland og Hordaland. Mange tilreisende kommer i fritidsbåter, som legger til ved Indre kai, så de opptar halve Smedasundet, akkurat som sildebåtene gjorde det da sildefisket var en viktig næring for byen. Foruten disse festivalene, er byen vertskap for ulike musikkfestivaler, landsmøter og kulturelle arrangement som Havnedagene.

  

Nord for sentrum finner vi riksmonumentet reist i 1872, til minne om Harald Hårfagres samling av Norge i 872. Navnet Harald finnes også i Haraldsgata (byens hovedgate) og Haraldshallen (idretts- og svømmehall).

 

<><><><><><><>

Vår kjære bysang
"Ser du havet vest der ute.."


Byen har et fantastisk turterreng nære sentrum

<><><><><><><>