Det første embedskollegiet besto av:
Bak:  Kass. Ingolf Mæland, Sekr. Hjørleiv Espeland, Skm. Harald Nygård
Foran:  OM Ejnar Hedegaard-Larsen og UM Victor Tommelstad

Dette første embedskollegiet ledet logen 1957 - 1959

 

Logen teller pr i dag 96 medlemmer


Navnet CATENA betyr lenke.


Catena's segl er tre måker over en oppadgående sol, omgitt av en kjede