Det rituelle arbeidet er det helt sentrale i vår Ordens virksomhet.

Odd Fellow er ikke en hemmelig orden, men en lukket orden. I det ligger følgende:

At sammenslutninger har interne saker som de ikke gjør kjent for utenforstående, er faktisk ganske alminnelig. For Odd Fellow Ordenen er det bare det rituelle arbeid som vi ikke gjør kjent for andre enn for de innviede. Det er mange organisasjoner som har langt flere ”hemmeligheter” enn verdibærende Ordener.

Det er Ordenens pedagogiske hensikt at det rituelle innhold gradvis skal gjøres kjent. Det skjer i alle utdannings- og dannelsesinstitusjoner hvor den pedagogiske idé er at man gradvis skal vokse og utvikle seg trinn for trinn.