Den etiske bevisstgjøring er en helt sentral del av Ordenens virksomhet.

Odd Fellow Ordenen har noen grunnprinsipper som både er gamle, kjente og helt åpne, nemlig Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det er verdier Odd Fellow Ordenen fordyper seg i, og disse er sterkt knyttet til arbeidet i logene. Ordenen har også et sett med oppfordringer som vi kaller «budord». Disse setter ansvaret for andre mennesker i fokus og oppfordrer medlemmene til blant annet å hjelpe dem som har det vanskelig.

For Odd Fellow Ordenen er det et sentralt spørsmål hvordan en skal leve. Bevisstgjøring av dette er den beste garanti slik at vi kan foreta for oss de riktige etiske valg.