Embedskollegiet 2017 - 2019

Valgte embedsmenn

    Bak fra venstre

Skattmester
Lasse Andersen

Sekretær 

Jan  Schäffer

 Ceremonimester  

Eirik Ansnes

 

Foran fra venstre

Storrepresentant

Jarle Dahl

     Fung.Eks OM 

Lars Øivind Stenersen

OM

Torbjørn Jensen

UM 

Geir Brekke         

Utnevnte embedsmenn
Kapellan Ketil Lyng
Inspektør Lars Nordbø
Indre vakt Morten Halvorsen
Ytre vakt Per Henriksen
Organist/Musikkansvarlig Sven Atle Johannesen
Arkivar Trygve Johansen
OM H ass. Tore Svænning Haugen
OM V ass. Poul Verner Jensen
UM H ass. Karl-Johan Bruun-Olsen
UM V ass. Arve Marcelius Aasbak
CM H ass. Erik Nansen
CM V ass. Geir Tallaksen
Inspektørs ass. I Morten Gunnar Thorsholt
Inspektørs ass. II Alf Paus
SE Ole Christian Backer
Fører Jan Langvandsbraaten
Redaktør FNN Petter A. Knudsen

 

Oversikt medlemmer i valgte og utnvnte nevnder finnes under fanen: Kun for medllemmer

Se oversikt og bilder av tidligere valgte embedskollegier her