Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Odd Fellow Ordenen skal inspirere til å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.

Visjon og verdier

Loge Fridtjof Nansen skal med forankring i Ordenens etiske og åndelige grunnlag være en fremtidsrettet, troverdig og levende loge med rom for opplevelse og verdier med fokus på kvalitet og positiv utvikling for medlemmene.

 

Visjonen for arbeidet i logen skal være rettet mot det å:

 • Fremme og stimulere forståelsen og opplevelsen av Odd Fellow Ordenens etiske og åndelige grunnlag.
 • Gjennomføre det rituelle arbeid og vårt utviklingsprogram om logens verdibegreper på et høyt nivå.
 • Motivere, engasjere og inspirere medlemmene til deltagelse i logens arbeid internt og eksternt.
 • Gi medlemmene mulighet for deltagelse i logens sosiale og humanitære arbeid.
 • Stimulere det enkelte medlem til å bli et bedre medmenneske og praktisere våre etiske verdier.

De verdier som skal danne rammene for arbeidet skal være karaktisert av:

 • Gode etiske holdninger.
 • Vennskap.
 • Generøsitet mot hverandre.
 • Pålitelighet i alle forhold.
 • Gjensidig respekt for hverandre.
 • Ønske om å ta vare på hverandre som medmennesker.

Mer informasjon om medlemskap finner du her.