Logens første Overmester sa ved institueringen følgende om valg av navn: Navnet ”Fridtjof Nansen” var så visst ikke vanskelig å finne – vanskeligere var det å driste oss til å anta navnet. Vi fant imidlertid at en bedre leder, en bedre spore enn Fridtjof Nansen og hans livsgjerning kunne vi ikke finne. Vi mener altså ikke at vi er som ham, men vi håper å kunne gjøre noe av hans liv levende for oss – og for andre”.


Fridtjof Nansen selv har uttalt:
”Til slutt skal det alltid erindres, at det ikke er de meninger en mann har, eller de dogmer han tror på, som er av betydning for hans medskapninger, men det er hans handlinger. Selv de høieste drømmer over skyene er av liten verd, hvis de ikke fører til handling.”

 

I Loge Fridjof Nansen er vårt mål å leve opp til hans visjoner og idealer gjennom å utvikle gode etiske holdninger og til å bli bedre medmennsker. Vi arbeider tett med humanitære organisjoner for å omsette våre beste intensjoner i utadrettet virksomhet. Vi bidrar både med egeninnsats og økonomisk bistand. Det gir oss mening og påfyll i god Fridtjof Nansen ånd.