Vår loge er en av de største og mest aktive logene i Odd Fellow Ordenen. Vi tilbyr våre medlemmer sosialt samvær, åndelig påfyll, hyggelig prat og muligheter til å bidra i humanitært arbeid.

I informasjonsbrosjyren kan du lese nærmere om loge Fridtjof Nansen og vår virksomhet.

Vi ønsker alle Odd Fellows velkommen til alle våre møter i Odd Fellow gården,  Stortingsgaten 28 i Oslo. Vi oppfordrer deg til å besøke oss når muligheten byr seg. Vi setter alltid stor pris på besøk. Se vår møteplan her.

Til deg som ikke allerede er medlem av Odd Fellow kan vi fortelle: Våre medlemmer kommer fra alle samfunnslag og trosretninger. Vi er ikke kun alvorlige menn i svart dress – latteren sitter løst på våre møter.

Vår loge er for deg som ønsker å utvikle gode etiske holdninger, strekke deg etter å bli et bedre medmenneske og kanskje ønsker å bidra med utadvent sosialt og humanitært arbeid på ulike plan. Gjennom logen har du også mulighet til å skaffe deg et omfattende nettverk blant logebrødre over hele verden. Ønsker du mer informasjon om vår virksomhet og hva vi tilbyr er du alltid velkommen til å sende dine spørsmål her.  

 Odd Fellow gården eies av Odd Fellow Logene i Oslo. Ordenslokalene er meget representative med alle fasiliteter. I gården har også Ordenens ledelse (Storlogen) sine lokaler. Våre fremsynte medlemmer gjorde en stor og betydningsfull innsats da de tidlig på 1930-tallet kjøpte tomten og oppførte bygget på en av de mest attraktive steder i Oslo.

Møtene finner sted tre torsdager i måneden kl 19. Det er ikke ordinære logemøter i juni, juli og august. Men det sosiale og humanitære arbeidet som utføres gjennom våre komiteer pågår uavhengig av våre faste møtedager. Klikk deg inn på fanene på høyre side for mer informasjon om vår virksomhet. Her finner du også informasjon om kontaktpersoner i logen.

 

Hvorfor valgte vi nettopp navnet Fridtjof Nansen på vår Loge? Hva forteller det om våre ideelle mål?  Les mer om Fridtjof Nansens liv og virke og hvilket forbilde han representerer her.

 

Som overmester ønsker jeg alle brødre velkommen til alle våre sammenkomster. Møt så ofte du kan. Det gir oss alle gode relasjoner, hygge og glede til felles utvikling av våre verdier og ideer.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.           

Geir Brekke

Overmester

10.10.1936
20