Embedskollegiet 2023 - 2025

Valgte embedsmenn

Bak fra venstre

Sekretær
Morten Thorsholt

Skattmester
Leif Arne Høvding Halvorsen

Kappelan
Lars Osuldsen-Nygård

Ceremonimester
Anders Eggum

Foran fra venstre

UM 
  Tom E. M. Breirem

  OM
Eirik Ansnes

Fung. Eks OM 
Jan Schäffer   

Storrepresentant
Sven A. Johanessen      

 

Utnevnte embedsmenn

Herold Finn Skogheim
Inspektør Thomas Ek
Indre vakt Morten Karstein Johansen
Ytre vakt Per Erik Johansen
Organist/Musikkansvarlig Lars Øyvind Stensersen
Arkivar Tore Louis Solgård
OM H ass. Per Arne Johansen
OM V ass. Svein Sogge
UM H ass. Per Henriksen
UM V ass. Lars Nordbø
CM H ass. Per Magne Olsen
CM V ass. Harly Reno Eilertsen
Inspektørs ass. I Svein Ødegård
Inspektørs ass. II Ikke utnevnt
SE Erik Holmen
Fører Jan Langvannsbråten
Redaktør FNN *

 

Oversikt medlemmer i valgte og utnvnte nevnder finnes under fanen: Pålogging for medllemmer

Se oversikt over valgte og utnevnte embedsmenn for periodene 2017 - 2019 og 2019-2021

Klikk på "boksen" nedenfor for å se oversikt og bilder over valgte embedsmenn helt fra institueringen i 1936 og til 2017.