Embedskollegiet 2019 - 2021

Valgte embedsmenn

    Bak fra venstre

Kapellan
Ketil Lyng

Skattmester

Lasse Andersen

Sekretær

Erik Nansen

Ceremonimester

Eirik Ansnes

Foran fra venstre

Storrepresentant

Jarle Dahl

     Fung. Eks OM 

Torbjørn Jensen

OM

Geir Brekke

UM 

Jan Schäffer      

Utnevnte embedsmenn
Herold Petter A. Knudsen
Inspektør Morten Gunnat Thorsholt
Indre vakt Morten Halvorsen
Ytre vakt Lars Nordbø
Organist/Musikkansvarlig Sven Atle Johannesen
Arkivar Trygve Johansen
OM H ass. Poul Verner Jensen
OM V ass. Karl-Johan Bruun-Olsen
UM H ass. Hans Jørgen Langseth
UM V ass. Alf Paus
CM H ass. Finn Skogheim
CM V ass. Besim Mehaj
Inspektørs ass. I  
Inspektørs ass. II Eivind Johannesen
SE Erik Holmen
Fører Tore L Solgård
Redaktør FNN Petter A. Knudsen

 

Oversikt medlemmer i valgte og utnvnte nevnder finnes under fanen: Kun for medllemmer

Se oversikt over valgte og utnevnte embedsmenn for perioden 2017 - 2019. 

Klikk på "boksen" nedenfor for å se oversikt og bilder over valgte embedsmenn helt fra institueringen i 1936 og til 2017.