Embedskollegiet 2021 - 2023

Valgte embedsmenn

    Bak fra venstre

Sekretær

Erik Nansen

Kapellan
Petter A. Knutsen

Ceremonimester

Anders Eggum

Skattmester

Finn Skogheim

Foran fra venstre

Storrepresentant

Sven Atle Johannesen

     Fung. Eks OM 

Geir Brekke

OM

Jan Schäffer

UM 

Eirik Ansnes     

Utnevnte embedsmenn
Herold Georg Torstveit
Inspektør Per Magne Olsen
Indre vakt Håvard Markussen
Ytre vakt Alf Paus
Organist/Musikkansvarlig Morten Godager, Tore L. Solgård
Arkivar Tom E. M. Breirem
OM H ass. Morten Gunnar Thorsholt
OM V ass. Per-Otto Fragaat
UM H ass. Svein Sogge
UM V ass. Lars Nordbø
CM H ass. Thomas Ek
CM V ass. Ketil Lyng
Inspektørs ass. I Morten K. Johansen
Inspektørs ass. II Ikke utnevnt
SE Erik Holmen
Fører Jan Langvannsbråten
Redaktør FNN Georg Torstveit

 

Oversikt medlemmer i valgte og utnvnte nevnder finnes under fanen: Pålogging for medllemmer

Se oversikt over valgte og utnevnte embedsmenn for periodene 2017 - 2019 og 2019-2021

Klikk på "boksen" nedenfor for å se oversikt og bilder over valgte embedsmenn helt fra institueringen i 1936 og til 2017.