I tabellen nedenfor er det bilder av Loge Fridtjof Nansens valgte Embedskollegier for alle perioder siden Logen ble instituert i 1936.  Klikk på aktuell periode under bildet for å se hvem som har bidratt som Logens valgte tillittsmenn gjennom årene.

2013-2017

2009-2013

2005-2009

2001-2005

1997-2001

1993-1997

1989-1993

1985-1989

1981-1985

1977-1981

1973-1977

1970-1973

1967-1970

1963-1967

1960-1963

Bilder av Embedskollegiene fra og med institueringen i 1936 til 1959