Oppstarten

Initiativet til opprettelse av en ny Odd Fellow Loge i Tromsø kom fra daværende Stor Sire Oddvar Granlund og Distrikts Stor Sire Andreas Fossland. 11 brødre i Loge 19 Thule tok utfordringen, og startet våren 2001 forarbeidet med å få stiftet en broderforening i Tromsø.

Før opprettelse av en slik forening kreves det at en eksisterende loge stiller seg som moderloge, og ettersom de fleste medlemmene i den nye foreningen kom fra Loge 19 Thule, var det naturlig å be dem om å stille som moderloge. Som den eldste Logen i Tromsø har Loge Thule vært moderloge for alle herrelogene i byen, og de sa naturlig nok ja til forespørselen.

Den 11. juni 2001 ble så Tromsø Broderforening formelt opprettet av daværende DDSS Andreas Fossland, og følgende tillitsmenn installert: Som formann: Jan Vollen, nestformann Harry Lorentsen, sekretær Erling Nordnes, kasserer Svein Lundberg og arkivar/vakt Arne Skog.

Så fulgte et og et halvt år med mye arbeid, blant annet med godkjennelse av den nye logens navn, som ble Ishavet. Dermed var alt klart for å iverksette broderforeningen store mål, oppstart av en ny Odd Fellow loge.

Den 18. januar 2003 ble Odd Fellow loge nr. 142 Ishavet instituert i Odd Fellow lokalene i Storgata 118 av daværende Stor Sire Harald Thoen, Deputert Stor Sire Arne Grasdal, Stor Sekretær Morten Buan, Stor Skattmester Per Vidnes , Stor Marsjall Olav Eggum og Distrikts Stor Sire Tore H. Hansen. Tilstede var også daværende DSS Kjellaug Vollen, og Eks DDSS Andreas Fossland, i tillegg til 70 gjestende brødre og søstre fra Distrikt 11 samt fra Leir 11 Nord og Midt-Troms Deputasjonsleir.

Ved institueringen var det innmeldt 28 logemedlemmer.

Medlemsutvikling

Loge Ishavet hadde i starten 28 medlemmer, som var kravet for å starte en ny loge. I de følgende årene har medlemstallet steget jevnt og sikkert, selv om frafallet til tider har vært større enn tilgangen. Vi nådde likevel 60 medlemmer senhøstes 2016. Etter dette har det vært flere dødsfall og mange utmeldelser, men med en aktiv rekruttering har vi nå (januar 2020) 53 medlemmer.

Fremmøteprosenten har stort sett vært en tanke over 40 prosent, noe som er meget bra sammenlignet med de større logene.

Litt om navnet og seglet

Det er fristende og sitere protokollen fra institueringen av Loge Ishavet:

«Navnet Ishavet ble et naturlig valg når man skuer ut fra toppen av Ordenens Hus i Tromsø og ser havna med alle minnene fra en svunnen storhetstid for Tromsø by. Likevel, sporene er der, de gamle bryggene, Polarmuseet med sin ishavsbåt, Amundsenparken og Polarinstituttet, bare for å nevne noen. - Det samhold og vennskap som gjorde fangstlivet i Ishavet mulig er en ordensbror verdig, og mye av symbolikken herifra gjenspeiler seg i navnevalget.

Logoen ble valgt etter navnet og motivet er lagd ut i fra bildet av ei eldre fangstskute med tilhør her i Tromsø by.»

Det var Knut Rasmussen og Morten Willumsen som foreslo navnet, og bildet nedenfor var utgangspunktet for Logens segl. Knut Rasmussen bearbeidet seglets utforming slik at det kunne godkjennes av Storlogen. Idar Eklund (Loge 19 Thule) har i 2018 drevet litt detektivarbeid på bakgrunn av dette bildet, og han skriver:

«Jeg har funnet båtens navn og deler av historikken. MK Nyodd. Brent av tyskerne høsten 1944 ved verksted i Bakkeby (Skjervøy) Bygget i 1919. Eier var Petter Sørensen fra Tromsdalen. Drev i hovedsak småkvalfangs rundt Svalbard. Hovedmotor 37 hk type Grei. Liten motor og brukte mye seile på overfarten.»