Det er en glede for meg og kollegiet å ønske brødrene velkommen til et nytt loge år. Vårt viktigste mål er å få tilføyet vår loge ny medlemmer.

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Dag Pettersen

OM