Overmester sammen med kollegiet ønsker en varm og god loge. I denne perioden må alle stå sammen om å øke medlemsmassen. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Signor Hansen

OM