Loge 142 Ishavet er en Odd Fellow loge med tilhørighet i Tromsø. Vi er en del av den nasjonale og internasjonale Odd Fellow Ordenen. Loge 142 Ishavet er en varm og god loge med stolte tradisjoner å ta vare på, samtidig som vi aktivt skal delta i framtiden.    

Odd fellow Ordenen er glad for å få nye medlemmer. Loge 142 Ishavet arbeider aktivt for å øke medlemsmassen og vil gi deg som mulig ny bror, informasjon om hva det innebærer å være en Odd Fellow bror.