Støtte til humanitært arbeid.

 

10.06.2003: Geriatrisk avd. på UNN. kr. 500,- til arrangement for eldre.

10.06.2003: Kr. 500,- til Kroken Sykehjem til innkjøp av stekeovn.

Dette er de 2 første bevilgningene som er protokollført til humanitært arbeid. Senere finner vi lignende vedtak, f.eks. ble det i 2004 bevilget kr. 500,- til Angstringen, Lærings- og mestringssenteret ved UNN. I 2007 ble kr. 1000,- gitt i støtte til Tromsø Gravlunds Vel, osv.

Logen fant imidlertid etter hvert ut at man ville konsentrere midlene og satse på arbeid for barn og unge, og i dag er Kirkens Bymisjon i Tromsø vår faste samarbeidspartner når det gjelder støtte til denne type humanitært arbeid.

Loge Ishavet er også deltaker i «Sirius-prosjektet» og gir årlige bidrag til dette. Vi deltar selvsagt også i Storlogens Landssaker, de siste her er barnebyen Ngabe i Mali (2011-2013) og redningsskøyta Odd Fellow 3» (2017-2019)