En loge er et samlingsted for læring, vennskap og utvikling.  

Odd Fellow er i hovedsak bygget på ritualer og grader. Ritualene er ikke tilgjengelig for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for å forståes. 

For å bli medlem behøver man en fadder og to personer man kjenner godt, som referanser. Kjenner du ingen i logen, men ønsker å bli medlem kan du ta kontakt med logen lokalisert nær deg. 

Det finnes to typer loger som tilhører Odd Fellow Ordenen. Det er: Odd Fellow loger, som er for menn og Rebekkaloger, som er for kvinner. 

Det stilles noen krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen. Man må ha fylt 21 år, ha et godt omdømme og vedkjenne seg troen på et høyere vesen som verdens skaper. Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig, som betyr at det er plass for alle mennesker uansett religiøs bakrunn.