En god Odd Fellow skal kjenne på sine holdninger i dagliglivet, og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Helt fra starten på Ordenen i 1819 ble det gitt ett påbud til medlemmene:

 

Besøke de syke, hjelpe de trengende,

begrave de døde og oppdra de foreldreløse. 

 

Dette er oppgaver samfunnet har overtatt i dag, men samfunnet overkommer ikke alt, Ordenen utøver en betydelig humanitær innsats både lokalt og nasjonalt. Kirkens Bymisjon i Tromsø er Ishavets faste samarbeidspartner når det gjelder støtte til denne type humanitært arbeid.

Loge Ishavet er også deltaker i «Sirius-prosjektet» og gir årlige bidrag til dette. Vi deltar selvsagt også i Storlogens Landssaker, de siste her er barnebyen Ngabe i Mali (2011-2013) og redningsskøyta Odd Fellow 3» (2017-2019)

Medmenneskelige verdier baserer Odd Fellow Ordenen budskapet sitt på. Budskapet skal gi medlemmene gode etiske holdninger. For å minne oss selv på dette bærer vi et eget emblem, De Tre Kjedeledd, som er et visuelt uttrykk for våre verdier:

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Å utbre Vennskapets, Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, er Odd Fellow Ordenens formål. 

Dette formålet krever stadig arbeid med seg selv, gjennom logemøtene tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram. Nestekjærlighet, Menneskeverd, Rettferdighet, Omsorg og Medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.