Loge Fridtjof Nansen har et eget medlemsblad som heter Fridtjof Nansen Nytt. Det utkommer 3 ganger pr år.

Bladet inneholder reportasjer om aktuelle begivenheter og aktiviteter i vår loge. Det er også faste spalter med informasjon fra Embedskollegiet, intervjuer, nytt om medlemmene og ellers hva som "rører seg" i logen.

Her vises noen eksempler på aktuelle forsider.

Vår Sommer Vinter

 

Du må være "pålogget som medlem" for å få tilgang til hele bladet og tidligere utgaver av bladet. Alle utgaver finner du her