DATO MØTE SERVERING PRIS ETTERMØTE
 04. sept.. ​ P EI  Varm mat  Sosialt samvær
 02. okt.  P Arbm. Besøk
     til Glomfjord
     Sosialt samvær
​ 06 nov. ​ P DKP + Galla ​  ​   Sosialt samvær
​ 04. des.  P Julemøte ​  ​   Sosialt samvær
 06. jan. ​ P Arbm. Rap. N.     ​ Sosialt samvær

 

Svein Thomassen
1. HM