Dato Møtetype Ettermøte
26.11.2019 kl. 19.00 P Arbm Sosialt samvær
10.12.2019 kl. 19.00 P Julemøte Sosialt samvær
28.01.2020 kl. 19.00 P Arbm. Rap. Nevnder, Regnskap Sosialt samvær