Dato Møtetype Ettermøte
28.01.2020 kl. 19.00 P Arbm. Rap. Nevnder, Regnskap Sosialt samvær
25.02.2020 kl. 19.00 P Arbm. Sosialt samvær
31.03.2020 kl. 19.00 P Arbm. Fd. Sosialt samvær
21.04.2020 kl. 19.00 P Arbm. Sosialt samvær
06.05.2020 kl. 19.00 Fellesm. med L 13 Nordland i Bodø
OBS: Onsdag
Sosialt samvær
22.09.2020 kl. 19.00 P Arbm. Sosialt samvær