Dato Møtetype Ettermøte
26.01.2021 kl. 19.00 P Arbm. Rap. Nevnder Sosialt samvær
23.02.2021 kl. 19.00 P Regnskap/Budsjett, 1N Sosialt samvær
06.03.2021 kl. 10.00 DKP+ Galla
                         kl. 11.15 DGL+ Galla
                         kl. 12.30 P+ Galla
Fellesm. med L 13 Nordland i Bodø
OBS: Lørdag
Sosialt samvær
13.04.2021 kl. 19.00 P Arbm. 2N Valg Sosialt samvær
27.04.2021 kl. 19.00 P Arbm. Sosialt samvær
07.09.2021 kl. 19.00 Galla P Arbm.EI Sosialt samvær