Dato Møtetype Ettermøte
31.08 2021 kl. 17.30 P EI Galla Sosialt samvær
05.10 2021 kl. 19.00 P Arbm. Sosialt samvær
03.11.2021 kl. 19.00 P DKP+ Galla. 
Felles m/Leir 13 Nordland (Bodø)
Sosialt samvær
14.12.2021 kl. 19.00 P Arbm. Julemøte Sosialt samvær
25.01.2022 kl. 19.00 P Arbm. Rapp. nevnder. Regnskap Sosialt samvær