Leiråret 2023
 
Høvedsmann og embedsmenn ønsker alle egne og gjestende patriarker
velkommen til årets leirslagninger.


Vi samles rundt leirbålet
i Tro, Håp og Barmhertighet.

 

Johan-Arne Jensen
HM