Leiråret 2019
 
Høvedsmann og embedsmenn ønsker alle egne og gjestende patriarker
velkommen til årets leirslagninger.


Vi samles rundt leirbålet
i Tro, Håp og Barmhertighet.

 


Kåre Jakobsen
HM