Leiråret 2020
 
Høvedsmann og embedsmenn ønsker alle egne og gjestende patriarker
velkommen til årets leirslagninger.


Vi samles rundt leirbålet
i Tro, Håp og Barmhertighet.

 

Kåre Jakobsen
HM