Emedskollegiet 2019 -2021


1. rekke fra v.:
Storrepr. Alf Hermann Solheim, HP Karl L. Helskog, Eks HP Pål Erik Bjerke
2.rekke fra v.:
YP Oddbjørn Kvalholm Nikolaisen, 2. HM Egil Gustav Larsen, Sekr. Jan Arne Leding,
1. HM Kolbjørn Andreassen, SKM Arne Didriksen

Valgte og utnevnte embedsmenn 2021 - 2023

Valgte
embedsmenn
Patriark Mail adresse Telefon
Storrepresentant Alf Hermann Solheim ahsolhei@online.no   41511801
Fung. Eks HP Pål Erik Bjerke p-erb@online.no  48106338
HP Karl L. Helskog klhelsko@online.no 91883923
YP Oddbjørn Nikolaisen kvalholm@gmail.com 97667502
1. HM Kolbjørn Andreassen ka@nfk.no 99237354
Sekretær Jan Arne Leding j.leding@yahoo.no 41133330
Skattmester Arne Didriksen arne.didriksen61@gmail.com 98901169
2. HM Egil Larsen egml@online.no  91313554
       
Utnevnte embedsmenn Patriark Mail adresse Telefon
Veiviser Kåre Bakkevig kaarebakkevig@gmail.com 92217666
Inspektør Rolf Hansen rolfha@online.no 90574232
Inspektørs ass.      
Organist Magnus E. Karlsen karmag_56@hotmail.com 41338268
1. Teltvakt Willy Sandmo willy52sandmo@gmail.com 97007561
2. Teltvakt Jostein Ingebrigtsen ingebrigtsenjostein@gmail.com 48101680
1. Vakt Mathis Larsen larsenmathis@gmail.com 97985720
2. Vakt Arne Dag Frivåg adfrivaag@gmail.com 99631687
3. Vakt Heine Hansen heineha@online.no 9073 2400
4. Vakt Stein Allstrin allstrin@online.no 48194200
Indre vakt Finn Kåre Brovoll finnbrovoll@gmail.com 90734397
Ytre vakt Roger G. Nilsen rogergn@online.no 91376348
Herold Karl L. Helskog klhelsko@online.no 91883923
Klubbmester Arne G. Arntsen arne@proffteknikk.no 90157384


Emedskollegiet 2019 -2021

1. rekke fra v.:
Storrepr. Tor-Arne Strand, HP Alf Hermann Solheim, Eks HP Oddbjørn Olsen
2.rekke fra v.:
YP Arvid Johnsen, 2. Pål Erik Bjerke, Sekretær Arne Didriksen,
1. HM Svein Thomassen, SKM Egil Larsen

 

Emedskollegiet 2017 - 2019

1. rekke fra v.:
Storrepr. Tor-Arne Strand, HP Oddbjørn Olsen, Eks HP Pål Erik Bjerke
2.rekke fra v.:
YP Alf Hermann Solheim, 2. HM Egil Larsen, Sekretær Reidar Dundas,
1. HM Svein Are Bendiksen, SKM Narve Gudvangen


Emedskollegiet 2015 - 2017

1. rekke fra v.:
Storrepr. Tor-Arne Strand, HP Pål Erik Bjerke, Eks HP Kurt Eilertsen
2.rekke fra v.:
YP Nils Steinar Nilsen, 2. HM Stein Kålhus, Sekretær Karl Helskog,
1. HM Egil Alfredsen, SKM Kolbjørn Andreassen