Emedskollegiet 2019 -2021

1. rekke fra v.:
Storrepr. Tor-Arne Strand, HP Alf Hermann Solheim, Eks HP Oddbjørn Olsen
2.rekke fra v.:
YP Arvid Johnsen, 2. Pål Erik Bjerke, Sekretær Arne Didriksen,
1. HM Svein Thomassen, SKM Egil Larsen

 

Valgte og utnevnte embedsmenn 2019 - 2021

Valgte
embedsmenn
Patriark Mail adresse Telefon
Storrepresentant Tor-Arne Strand tor-arha@online.no   48865061
Fung. Eks HP Oddbjørn Olsen o-golsen@online.no 41129500
HP Alf Hermann Solheim ahsolhei@online.no 41511801
YP Arvid Johnsen arvidjohnsen@live.com 99419550
1. HM Svein A. Thomassen sveinathomassen@gmail.com 99529456
Sekretær Arne Didriksen arne.didriksen61@gmail.com 98901169
Skattmester Egil Larsen egml@online.no  91313554
2. HM Pål Erik Bjerke p-erb@online.no  48106338
       
Utnevnte embedsmenn Patriark Mail adresse Telefon
Veiviser Remi Strand remix1976@hotmail.com 95125588
Inspektør Rolf Hansen rolfha@online.no 90574232
Inspektørs ass.      
Organist Magnus E. Karlsen karmag_56@hotmail.com 41338268
1. Teltvakt Willy Sandmo willy52sandmo@gmail.com 97007561
2. Teltvakt Jostein Ingebrigtsen ingebrigtsenjostein@gmail.com 48101680
1. Vakt Morten Amundsen morten@amundsen-maskin.no 9110 5556
2. Vakt Sigmund J. Hansen sigmundhansen2@gmail.com 41338506
3. Vakt Heine Hansen heineha@online.no 9073 2400
4. Vakt Per Håkon Selfors per.haakon.selfors@gmail.com 90173143
Indre vakt Roger G. Nilsen rogergn@online.no 91376348
Ytre vakt Kolbjørn Andreassen ka@nfk.no 99237354
Herold Karl L. Helskog klhelsko@online.no 91883923
Klubbmester Arne G. Arntsen arne@proffteknikk.no 90157384

 

Emedskollegiet 2017 - 2019

1. rekke fra v.:
Storrepr. Tor-Arne Strand, HP Oddbjørn Olsen, Eks HP Pål Erik Bjerke
2.rekke fra v.:
YP Alf Hermann Solheim, 2. HM Egil Larsen, Sekretær Reidar Dundas,
1. HM Svein Are Bendiksen, SKM Narve Gudvangen


Emedskollegiet 2015 - 2017

1. rekke fra v.:
Storrepr. Tor-Arne Strand, HP Pål Erik Bjerke, Eks HP Kurt Eilertsen
2.rekke fra v.:
YP Nils Steinar Nilsen, 2. HM Stein Kålhus, Sekretær Karl Helskog,
1. HM Egil Alfredsen, SKM Kolbjørn Andreassen