2017 - 2019

Foran fra venstre: Eks HM Stein Kvalnes, HM Henrik Engen, Storrepr. Tor-Arne Strand
Bak fra venstre: Sekr. Sigmund Nilsen, NHM Kåre Jacobsen, Skm. Finn Skoglund

 

 

Valgte embedsmenn 2019 - 2021

Valgte
embedsmenn
Patriark Mail adresse Telefon
Storrepresentant Tor-Arne Strand tor-arha@online.no 488 65 061
Fung. Eks HM Henrik Engen henrik@hengen 905 51 848
HM Kåre Jakobsen kojac@operamail.com 913 00 468
NHM      
Sekretær Sigmund Nilsen sigm-nil@online.no 975 93 630
Skattmester Finn Skoglund fiskoglu@hotmail.com 416 88 231