Bak venstre: Skattm.Torbjørn Stubberud, Sekr.Helge Rindal,
2.HM Jan-Petter Jensen og 1.HM Bo Skammelsrud

 Foran venstre: Storrep. Rangvald Reiersen, Eks HP Kåre Mons Bye,

HP Jan Kingo Lilleby og YP Arve Rikard Bergerud