50 års veteranjuvel- tildeling.

 

Torsdag 21.mai 2015 vil br.Bjørn Smeby- født 12.september 1936- motta 50 års veteran-juvel.

Han ble innviet i Loge nr.62 Håkon Håkonsson 20. mai 1965 og fikk DHSG 04.april 1968.

Br. Bjørn Smeby har hatt flg. embeder i logen:

 

Sekretær         01.01.1970 – 31.12.1971

Sekretær         01.08.1975 -  31.07.1977

Indre  Vakt      01.08.1977 -  31.07.1979

Undermester  01.08.1979 – 31.07. 1981

Skattmester    01.08.1983 – 31.07. 1985

 

Han ble tatt opp i Leir nr.7 Østfold 04.09.1973 . Der har han hatt  flg emb:

Sekretær           01.08.1977 – 31.07.1979

 

Br. Bjørn Smeby sa tidlig ja til å påta seg embeder i logen tross krevende stilling i sitt daglige virke. Han påtok seg også  arbeidet med å være sekretær i Leir nr.7 Østfold, et embede som på dette  tidspunktet omfattet alle  logene i Østfold. Det var et krevende og utfordrende embede. Alt ble skrevet for hånd. Det var ikke noe data/internett med e-post eller Storlogens Focus- system den gangen, men det var god støtte å få fra de andre i kollegiet, forteller han.  Mer og mer reisevirksomhet  til og i Kina , Japan, og Malaysia gjorde det etter hvert meget vanskelig å møte i  loge og leir og med det fortsette å påta seg embeder.

 

Det er en kjær bror og patriark vi nå gratulerer og takker ham for alt han har betydd og fortsatt betyr for vår orden.

RR

Red.ansv.

50 års veteran.

Den 9.11 var det 50 år siden br. Helge Herward Nielsen ble opptatt i Odd Fellow Ordenen. Dette foregikk i loge nr. 30 Grimkell. Hans fadder  var Carl Wilhelm Erichsen fra samme loge. Han flyttet i 1979  over til den nystiftede  loge nr. 100 Olav Haraldsson

Nielsen ble opptatt  i leir nr.7 Østfold den 9.1.73  og gikk senere, i 2002, over til leir 23 Smaalenene da denne ble stiftet

Bror Helge  har hatt mange verv i både loge og leir opp i gjenom årene fra OM s venstre ass. til UM og forskjellige vakter i  leiren . Av yrke er br. Helge gartner og var i mange år fast leverandør av blomster til logen. Han er en sindig og rolig kar, noe som kommer godt med , spesielt  ved opptagelser  og gradtildelinger. Han  begynner å dra på årene , men har en lett og ledig kropp og beveger seg uten vanskeligheter .

Vi ønsker ham fortsatt god helse  og alt godt.

RR.