Nye patriarker.

Den 3. mars i 2015  var en stor og hyggelig dag i vår Leir. Det var opptagelse i Patriark Grad og det var hele 5 resipiender. Alle logene i vårt distrikt var representert. Det var brr. Truls Borling fra loge nr. 30 Grimkell, Kjell Åge Berg og Karsten Svendsen fra loge nr 34 Fredriksten, Jan-Egil Skaug fra loge nr. 62 Håkon Håkonsson og Bjørn Tore Christoffersen fra loge nr. 100 Olav Haraldsson.

Br. Kjell Åge Berg ble ført.

Det var en fin kveld og veldig hyggelig at Leiren fikk fem nye patriarker, alle hadde en alder som bidrar til at gjennomsnittsalderen synker.
RR.

 

Møte i Patriark Grad

Den 7. oktober 2014 var en stor dag i vår Leir.
2 brødre fra loge 62 Håkon Håkonsson ble opptatt som patriarker i leiren.
De var Trond Skjeltorp og Vidar Strande,
og de fikk en opplevelse de nok ikke  vil glemme med det første .
Det ga de også uttrykk for i sin takketale ved brodermåltidet .

DSS John E. Haug, HP. Arve Rognerud og til slutt
Kåre Mons Bye ønsket dem alle lykke til som patriarker
med håp om at de måtte trives blant oss .

Måltidet ble avsluttet på tradisjonell måte:
Vi sang En deilig dag.

Det hadde vært en fin kveld og gledelig mange tilstede.

RR