Kjære Patriarker!    

                                                                                    Mysen 18.12.2015

Vi i kollegiet ønsker å komme med en liten påminnelse om neste termins første møte som er 5. januar på Mysen, og iht. vårt høstprogram er det utviklingsprogram II som vil være i fokus.

HP vil avholde en kort leirslagning i patriark grad, med tradisjonell dagsorden. Etter leirslagningen samles vi ute i festlokalene hvor vi fortsetter med belæring.

Vi har nok en gang vært så heldige å få besøk av Stor red. Kjell-Henrik Hendrichs. Han vil forestå belæringen, og denne gangen vil han spesielt ta for seg «patriarkgraden». Dette blir et meget spennende foredrag for oss alle, men kanskje spesielt for dere som er ferske patriarker.

Det blir servert 2 snitter, valgfritt drikke, og senere kringle og kaffe i salongen. Kuvertpris er kr. 130,-

Vi håper at mange finner dette interessant, og håper på et godt fremmøte på Mysen rett over nyttår.

Vi i kollegiet vil samtidig få benytte anledningen til å ønske dere alle en god jul og et godt nytt år, og vi ser frem imot et godt år også for vår leir.

Med Patriarkalsk hilsen

i Tro, Håp og Barmhjertighet

Åge Wikstøl
      
HP

                                                                            Glenn Inge Paulseth
                                                                                  Sekr.