Den 4. november

var det befordring til DGL s grad i vår leir.

Fra leir 25 Glomma  hadde vår leir mottatt  en forespørsel om  befordring  av denne graden også kunne gis til en av deres patriarker. Dette ønske ble selvfølgelig etterkommet .

Det ble et hyggelig  bekjentskap av resipienden og hans følge . Fra vår egen leir fikk patr. Vidar Minge graden.

Befordringen foregikk på en høytidelig og fin måte i leiren,

På ettermøtet  var det enkel bevertning, noe som ga god tid  til et vel gjenomført foredrag om bruk av pc i ordenssammenheng  av patr.OM  Ragnar Sørbye fra loge nr.30 Grimkell og vår egen eks.sekr. patr.Jan Fr. Finnestad. Vi håper at patriarkene etter dette lettere finner  frem til leirens nettside.

Alt i alt et hyggelig møte og brukbart fremmøte

 

RR