Loge 118 Tore Hund bedriver utadvendt veldedig og sosialt arbeid i Harstad-området, blant annet:

1) Regelmessig og underholdende tilstelninger ved besøk på sykehjem og omsorgssentre. Disse gjennomføres av våre brødre i samarbeid med søstre fra Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask.

2) Årlig vedlikehold og beplantning på grøntarealer rundt lokale sykehjem og omsorgssentre.

3) Årlig utplassering av beplantede blomsterkasser på lokale sykehjem og omsorgssentre. Kassene beplantes og utplasseres hver vår og hentes inn på høsten før de lagres hos en av våre brødre vinteren gjennom.

3) Innsamling av pengegaver til veldedige formål som administreres lokalt bl.a.: Gave til Children's Burn Care Foundation, Fontenehuset og Pass It On, Harstad.

Vårt arbeid er frivillig utført av våre brødre og utgiftene dekkes ved innsamlede midler internt, loddsalg og sponsorgaver fra lokalt næringsliv.