Tore Hund, en nordnorsk høvding,

Tore Hund var en norsk høvding hvis bakgrunn, alder og familieforhold er ukjent. Man antar at han ble født rundt år 990 og at han døde en gang etter år 1030.

Tore tilhørte Bjarkøyætta og bodde på Bjarkøy i Troms, som var et sentrum for finnehandelen (handel med samene), og drog selv på handels- og vikingferd til Bjarmeland (dagens Russland).

Tore Hund er mest kjent som Olav (den hellige) Haraldssons  drapsmann.

Tore Hund ble ifølge sagaen Olav Haraldssons lendmann. Forholdet dem imellom kom derimot til å bli dårlig, særlig etter at kongen hadde latt hans brorsønn Asbjørn Selsbane drepe. Etter dette søkte Tore til den dansk-engelske kongen Knud den store i England.

I slaget på Stiklestad i 1030 var Tore Hund en av lederne for bondehæren og tok blodhevn over kongen med det samme spydet som tidligere hadde voldt brorsønnens bane. Etter at Olav var «dømt hellig», drog Tore Hund på pilegrimsferd til Jerusalem og herfra kom han ikke tilbake.

Hans videre skjebne er ukjent.

Tore hadde en sønn som het Sigurd og var lendmann under Harald Hardråde. Sannsynligvis døde slekten ut på mannssiden med ham, men Bjarkøyætten levde videre gjennom kvinneledd og var blant de aller fremste i landet på 1200- og 1300-tallet.

(Kilder:
Store Norske Leksikon,
Norsk Biografisk Leksikon og
Wikipedia.
Bilde: Fra Norsk Biografisk Leksikon. Illustrasjon til Snorres kongesagaer. Tore Hund av Halfdan Egedius)