Som en del av Loge 118 Tore Hund sitt utadrettede arbeide fikk Fontenehuset i Harstad før Jul overrakt Logens gave for 2020. Gaven er en sjekk på kr 10.000,-
To av våre gode ledere, Overmester Kjell Oddvar Bendiksen og Storrepresentant Stein-Børre Linaker, overrakte gaven på vegne av logen til representanter fra Fontenehuset.

Vi medlemmene i Loge 118 Tore Hund har grunn til å være stolt av å ha gjennomført et tiltak som dette. Fontenehuset gjør namlig en svært viktig jobb for brukerne sine i Harstad.

Man blir varm om hjertet når man leser at Fontenehuset jubler for gaven og videre sier at den kommer godt med. Vi har nok gjort noe veldig riktig her. 

Vi takker Kjell Oddvar og Stein-Børre for meget god markering av logen vår i lokalavisen.

(Bilde fra artikkel i Harstad Tidende)