2023 - 2025.


Bak fra v. Sekr. Terje Hognestad-Ingvaldsen, Skm. Rolf Nyvoll, Kap. Arild Svenning, og CM Odd Hammer. 
Foran fra v. Storrepr. Jan Ole Bjørglund, OM Øyvind Guldhaugen, UM Christian Rodrigues Normann og Fung. Eks. OM. Odd-Ivar Chruickshank.

 

2021 - 2023.

Bak fra venstre Skattmester Mads Evald Joakimsen, Sekretær Kim Håvard Larsen, CM Øyvind Guldhaugen og KAP Frank Røkenes.
Foran fra v. Fung. Eks. OM Kjell Oddvar Bendiksen, DSS Leif-Gunnar Hanssen, OM Odd-Ivar Chruickshank og UM Gerrit Groothedde.

 

2019 - 2021.

Bak fra venstre SEK Odd Hammer, KAP Frank Røkenes, CM Øyvind Guldhaugen og SKM Tore Meltzer.
Foran fra v. UM Odd-Ivar Chruickshank, DSS Leif-Gunnar Hanssen, OM Kjell Oddvar Bendiksen, STR Stein Børre Linaker og Fung. Eks. OM Kjell Ivar Andersen.