Sverd i Fjell

 

Hvorfor ble navnet Sverd i Fjell valgt.

Forslaget til navn kom fra

logens første skattemester, br Rune Farstad. Det ble fremmet av vår første  UM br. Mikal Mikalsen.


SVERD I FJELL

Ved forslag er det lagt vekt på følgende:

Lett og vektig symbolikk

Historisk betydning

Lokal tilknytning

Nasjonal betydning

Internasjonalt kjent

Relasjoner til Ordenens målsetting

Annet

 

Hvorfor så «Sverd i Fjell»


 

Symbolikk: Sverd i Fjell symboliserer at den væpnede strid mellom nord-

menn var over.

Hvorfor så tre og ikke to sverd ? Det var jo kun to parter som stridet mot

hverandre i slaget ved Hafrsfjord. Så kanskje kunstnerens relasjoner til

andre treenigheter så som treenigheten fra Den hellige skrift ? Eller

symboliserer sverdene tro, håp og Kjærlighet, som et resultat av den endte strid.

Eller er det vår ordens egne læresetninger som, Vennskap, Kjærlighet og

Sannhet, tro, håp og barmhjertighet.

Det gjenspeiler seg at de fleste ønskeer om fred symboliserer ved tre ord,

ble det defor tre Sverd ?

Symbolikken i SVERD I FJELL begrenses i grunnen bare av fantasien.

 

For meg er symbolikken:

Samhold: Tre sverd i felleskap

Fred: Sverdene er plantet i fjellet

Fremtidsvisjoner: Den høye himmel over Sverdene.

 

Historisk betydning

Landet var for første gang samlet under en konge og en intern fred uten nasjonale kriger var for første gang etablert. At det nok etter denne tid

foregikk en del mindre slag mellom en del småkonger og også krigshandlinger i forbindelse med Olav den Helliges innføring av kristendommen forhindrer

ikke at monumentet SVERD I FJELL er Norges nasjonalmonument for

samlingen av Norge til ett rike i år 872.

For områdene rundt monumentet finnes det en lang og for nasjonen

viktig dokumentert historie. Nyer forskning mener å kunne vise at den

første «Julefeiringen» i Norge fant sted på Østervågsiden i Stavanger.

Erling Skjalgsson fra Sola, hadde på ett av sine tokt i England brakt en prest

med hjem til Sola allerede i ca år 1001, altså 30 år før slaget på Stiklestad.

Dersom dette er korrekt er det grunn til å anta at den første kristne prest

som seilte inn til Norge, ankom nettopp til Hafrsfjord, da dette var hjem-

havn for Erling Skjalgsson.

Under feiringen av solverv den 22. desember samme eller påfølgende år,

er det fra forskerne antatt at presten deltok på feiringen og at han i kraft av sin

posisjon hos Erling Skjalgsson fikk fremføre sitt budskap for så mange som

mer enn 1000 mennesker.

Feiringen fant sted på Stavangers østside «Østervåg». Dette var gjort av hensyn til alle Erling`s undersåtter som kom fra Ryfylke, øyene og områdene

nord for Boknafjorden. Det var vinter og turen rundt Tungeneset kunne

således være en farefull seilas. Selv reiste han over land med sitt følge

fra Sola «Hafrsfjord».

Dersom forskernes resultater og tolkningen er korrket, kan vi også tillegge

monumentet å være minnesmerke for den første misjonærgjerningen i Norge.

Det foregikk nok med skriften i venstre og sverdet i høyre hånd.

 

Lokal tilknytning.


SVERD I FJELL er lokalisert ca 5 km fra våre ordenslokaler.


SVERD I FJELL, er sammen med VISTEHOLA så lokaltilknyttet som vel mulig.


Nasjonal betydning.


Det faktum at SVERD I FJELL er vårt nasjonalmonument til minne om

samlingen av Norge til ett rike, taler for seg selv hva angår SVERD I FJELL`S

nasjonale betydning, SVERD I FJELL er blitt den del av vår historie, et symbol om fortiden, skapt for fremtiden, i vår egen samtid.

 

Internasjonal betydning.


SVERD I FJELL finnes på de fleste beskrivelser:

- Om Norge som feriemål

- Om Norge som Vikingenes hjemland

- Om Norge som oljelandet

- I Stavangers internasjonale presentasjoner av seg selv.


 

Relasjoner til ordenens målsetting.

 

SVERD I FJELL symboliserer den evige fred mellom menneskene, ikke

bare i Norge, men også øsnket om fred på jorden mellom alle mennesker.

Krigens våpen er for alltid satt bort, og vennskap og god vilje skal løse

fremtidens strider. Nettopp dette er for oss som brødre det felles mål,

og jeg kan således ikke finne alternativer til SVERD I FJELL som navn

på vår loge.

Navnet var, er, og vil forbli et symbol på den fred vi alle plikter å søke.

 

Annet:


SVERD I FJELL vil bli et segl som utvilsomt vil være unikt.

Dette i det vil symbolisere seg selv og således bære i seg alle sine

relasjoner og verider for øyet som ser.


Lett og Vektig:


Det første til slutt:

- SVERD I FJELL er lett å si og lett å huske

- SVERDI FJELL er vektig, i det med tre ord sier mer enn mange lange

setninger. Også for oss som aldri har hørt historien.


Sluttord.

Når vi ser tilbake på den noe turbolente atmosfære hvorunder broder-

foreningen og følgelig den nye loge ble født, ligger det også en symbolikk

sverdenes faststøpte tilstand for oss som deltok i unnfangelsen. Striden

og uenigheten er bilagt og samarbeidets ånd er fremtidens våpen.