Odd Fellowhuset AS er ansvarlig for utleie
og det er utnevnt en kontaktperson.


Kontaktpersoner for tiden er:
Svein Otto Bakke tlf. 90503468.
e-post: sotto-b@online.no
Bjørn Olav Thorbjørnsen tlf. 99108035.
e-post: kali.bjorn@gmail.com

Kun medlemmer av logene 98 Henrik Ibsen, 104 Måken,
127 Gabriel Scott og 152 Fjære har rett til å leie,

og den ansvarlige leietaker må være tilstede i
Ordenshuset under hele arrangementet.

Leieprisen er p.t. kr.4.000,- + vask.
Bankkonto for betaling: 3000 23 05433

Se hele reglementet for leie av Ordenshuset ved å
klikke på lenken ovenfor.