Odd Fellowhuset AS er ansvarlig for utleie
og det er utnevnt en kontaktperson.


Kontaktpersonen for tiden er:
Steinar Christoffersen tlf. 64340052.
e-post: steinarchristoffersen@gmail.com

Kun medlemmer av logene 98 Henrik Ibsen, 104 Måken,
127 Gabriel Scott og 152 Fjære har rett til å leie,

og den ansvarlige leietaker må være tilstede i
Ordenshuset under hele arrangementet.

Leieprisen er p.t. kr.4.000,- + vask.
Bankkonto for betaling: 3000 23 05433

Se hele reglementet for leie av Ordenshuset ved å
klikke på lenken ovenfor.