Leiren ga Skaulen ny giv

 

– Det må være rett å si at etableringen av Leir Haugarland skapte en gi ny giv for logearbeidet i Sauda. Så lenge Loge Skaulen tilhørte Leir Varde i Stavanger, deltok Sauda-brødrene svært sjelden på leirmøter. Etter at Loge Skaulen ble overflyttet til Leir Haugarland, har vi derimot fått en annen nærhet til leiren og dermed til helheten i Odd Fellow Ordenens læremåte.

         Det sier en kvartett Sauda-brødre med lang fartstid i ordenen. Einar Andersen, Per Austarheim, Per Ellingsen og Aksel Werdal har alle vært OM i Loge Skaulen og har på nært hold observert god vekselvirkning mellom loge og leir.

Sjelden i Stavanger

Leir Varde ble stiftet i 1952 og dekket fra starten av både Rogaland og Agder-fylkene. I 1978 fikk Sørlandet egen leir og i 1984 ble Haugalandet skilt ut som eget leirdistrikt.

         – Det var langt mellom hver gang patriarker fra Sauda deltok på leirmøter i Stavanger. Vi dro derimot til Haugesund når Leir Varde hadde leirslagning der. Der var det også opptak i leiren og forfremmelser i leirgradene, forteller Einar Andersen.

– Loge Skaulen tilhørte Leir Varde også etter at Leir Haugarland ble stiftet. Det kom av at det i Leir Vardes område ikke ville være de nødvendige fem logene uten at Skaulen var med. Men da det ble etablert loge i Sandnes, ble det fem loger i Leir Vardes distrikt uten oss i Sauda. Vi kunne da velge mellom Leir Varde og Leir Haugarland.

Leiren gir fellesskap

Det var for enkelte patriarker i Sauda ikke opplagt at vi burde velge Leir Haugarland. Sauda har tradisjonelt hatt nær forbindelse med Stavanger, og enkelte i Loge Skaulen mente nok at vi burde høre til der. DDSS Kaare Johansen hadde en sterk stilling i Sauda. Han opptrådte nøytralt og ønsket ikke å påvirke vårt valg.

         Det var det derimot andre som ville. Det ble en aldri så liten valgkamp. Harry Aspen og Henrik Bjordal kom på besøk fra Leir Haugarland for å få oss til å velge Haugesund fremfor Stavanger. Slik ble det og dette ble også godkjent av Storlogen i april 1991, opplyser Einar Andersen.

         – Med tilslutningen til Leir Haugarland fikk leiren som institusjon en helt annen betydning for oss i Sauda, fremholder Per Austarheim. – Vi har aktivisert oss på en helt annen måte enn før. Vi opplever gjennom leiren et fellesskap med logene i Haugesund, Karmøy og Odda og har fått mange impulser og innspill til utvikling av vårt eget logearbeid. Nå har vi også fått patriarker fra Sauda med i leirens embedsverk. De to embedsmennene som reiser fast på møtene spør alltid om flere vil være med til Haugesund.

Ordenen styrket i Sauda

Tidligere kunne vi saktens føle oss litt isolert her i Sauda, men ikke nå lenger. Nå opplever vi ordensfellesskapet langt sterkere. Når vi deltar mer aktivt enn før, får vi også større forståelse for leirens idémessige grunnlag og Ordenens helhet, sier Per Austarheim.

         – Vi må vel legge til at de senere års praksis med årlige leirslagninger i Sauda og Odda også har virket positivt for patriarkene i Haugesund og Karmøy. De er blitt bedre kjent med oss og de vilkårene vi arbeider under. Slik er Odd Fellow blitt en sterkere bevegelse i vårt distrikt, legger Per Ellingsen til.

         – Leirslagningene i Sauda betyr også mye for Loge Skaulen rent økonomisk. Inntekter fra servering og loddsalg på ettermøtene er blitt en viktig inntektskilde for logen. Leir Haugarland har dessuten hjulpet oss økonomisk i samband med kjøp og innredning av ordenshuset. Logen leide tidligere lokaler i IOGT-huset, men senere kjøpte vi huset og innredet underetasjen til selskapslokaler for utleie til familietilstelninger og andre private arrangementer, opplyser Ellingsen.