38 års ventetid

 

– Odd Fellow-miljøene i Stavanger og Haugesund samarbeidet godt gjennom Leir nr. 2 Varde, men etablering av egen leir for Haugalandet var likevel en helt riktig beslutning. Odd Fellow står så sterkt både sør og nord for Boknafjorden at det er rikelig arbeidsgrunnlag for to leire. Utviklingen gjennom 25 år er i seg selv et bevis på dette.

         Det sier Kaare Johansen – en høvding i Odd Fellow-miljøet i Rogaland. Han var Distrikts Deputert Stor Sire (DDSS), som det het den gang – da Leir nr. 16 Haugarland ble stiftet. Hele Rogaland var den gang ett Odd Fellow-distrikt.

         Kaare var før den tid så vel HP som YP i Leir nr. 2 Varde, og tidligere også OM i Loge nr. 31 Erling Skjalgsson. Han ble som 33-åring medlem av Ordenen i 1957. Kaare var DDSS i årene 1978 -1994, i fire perioder på til sammen 16 år, og etterfulgte haugesunderen Stener Askeland i dette embetet.

         Leir Varde ble instituert i 1952, og som 2-tallet viser: Den første leiren utenfor Oslo. Leir Varde omfattet fra starten Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Senere ble Hordaland skilt ut og fikk sin Leir nr. 3 Patria i Bergen i 1958. I 1978 ble Leir nr. 14 Sørland instituert for Agder-fylkene, senere omgjort til leir for Vest-Agder. Leir Vardes område var dermed innskrenket til Rogaland og fra etableringen av Leir Haugarland i 1984 en leir for patriarker i Sør-Rogaland.

Med båt til Haugesund

– Det var en travel tid, forteller Kaare, men det var mange dyktige og ivrige patriarker som hjalp til. John Lyngdal var 2. HM i 15 år. Når det var leirslagning i Kristiansand, dro han fra Stavanger dagen i forveien for å rigge til ordenssalen. Det ordensmessige utstyret ble fraktet med fra Stavanger. Til Haugesund lot leirens ledelse og utstyr seg frakte med båt, frem til bedre veiforbindelse mellom Sør- og Nordfylket gjorde at bilen overtok.

         Når vi kom til Haugesund etter en nesten tre timer lang tur med båten med samme navn som byen, sto det gjerne en delegasjon av senior-patriarker på kaien. Det var som regel valgembedsmennene som reiste fra Stavanger. Utnevnte embedsmenn ble rekruttert lokalt ved leirslagningene i Haugesund. Vi må vel ha lov til å si at presisjonen i gradsarbeidet kanskje ikke lå på dagens nivå og vi øvde heller ikke så mye som nå. Det gikk imidlertid bra med aktører også fra Haugesund i leirens gradspill.

         Det var som regel stort fremmøte ved leirslagningene i Haugesund. Ofte var det med patriarker fra Stavanger for å få sine forfremmelser i Haugesund.     

Tanken på en egen leir for Nord-Rogaland tok form allerede i 1946 da Haugesund Leirforening ble stiftet. Så gikk det 38 år før leirforeningen gikk over til leir. Ting tar tid!, medgir Kaare Johansen.

”Spesiell dag” i Haugesund

Av møteprotokollen for Leir nr 2. Varde fremgår det at det 22. november 1983 ble holdt leirmøte, hvor HP Ernst Ruud opplyste at Haugesund Leirforening hadde søkt Storlogen om å få danne egen leir.

Leir Vardes møte 23. april 1984 ble holdt i Haugesund. HP Ernst Ruud vedgikk ifølge møteprotokollen at dette var ”en spesiell dag”. ”Dette var siste gang Leir nr 2 Varde avholdt møte i Haugesund. Det var både vemodig og gledelig, vemodig etter så mange rike besøk og gledelig fordi det arbeides så godt for Ordenen i Haugesund og distriktet her”.

Ved det etterfølgende brodermåltidet fikk høvedsmann i Haugesund Leirforening, Henrik Bjordal ordet. ”Han håpet det ikke var siste gangen det var besøk fra Stavanger, men det var ikke til å komme forbi: En var kommet til et vegskille, etter 38 års læretid. Egen leir i Haugesund er til Ordenens beste og til dens utvikling, så Bjordal var ikke i tvil om at vi her har gjort det rette når det den 1. desember 1984 blir instituert ny leir i Haugesund”, heter det i møteprotokollen.

Vaktene kunne leksa

HP Ernst Ruud fremholdt i sin takke tale at ”Det alltid har vært en fornøyelse å komme til Haugesund. Vaktene kunne alltid leksa og alt var lagt godt til rette. HP Ruud forsto godt at leirforeningen ønsket å bli egen leir og håpet også at det ikke bare ble slik at patriarkene bare stakk innom”.

Patriark Gerhard Førland hilste på vegne av de 19 nye patriarkene i DGL-graden, ”de 19 historiske”. De var de siste som ble forfremmet i Leir Varde og de første som kom til å få sin siste grad i den nye leiren. Han nevnte også dette med besøk fra Stavanger og fortalte at på Loge nr. 90 Vesterhavs møte 11. april hadde de besøk av brødre fra Loge nr. 31 Erling Skjalgsson, som fremførte gradspillet i vennskapsgraden. Det var en stor opplevelse og de hadde mye å lære fra seg”, fremgår det av møtereferatet. Da Nord-Rogaland i 1992 ble skilt ut som eget Odd Fellow-distrikt, ble for øvrig Gerhard Førland distriktets første DSS.

Gode år i leiren

”DDSS Kaare Johansen fikk så ordet og han nevnte alle de gode årene Leir Varde har hatt med Haugesund Leirforening. Han så med glede på det store arbeidet som gjøres i Nordfylket og ga honnør til alle Odd Fellows her oppe. Han tenkte på ny leir i Haugesund, ny loge på Karmøy og ny Rebekkaloge i Haugesund. Men tross dette gode arbeidet, måtte en ikke sitte på hver sin holme, men holde kontakten mellom Haugesund og Stavanger. Han roste embedskollegiet i Leir Varde. Det var et fint team som taklet alt på en glimrende måte, fremgår det av referatet, som avsluttes slik:

”Olav Tenger Gusdal, Sauda, takket for all hjelp som Loge nr. 41 Skaulen har fått. Patriark Gusdal takket også embedsmennene fra Stavanger, som hadde reist langt og gitt mye. Det største han hadde opplevd som Odd Fellow var da Leir Varde hadde leirslagning i Sauda 16. oktober 1982 i Loge Skaulens nye Ordenshus. Gusdal håpet at den nye leiren også ville legge noen møter til Sauda”.

Begivenhetsrik tid

På Leir Vardes møte 15. mai 1984 fremgår det av protokollen at ”HP leste skriv fra hovedkomiteen i Haugesund Leirforening, hvor det fremgikk at Stor Sire ville komme til Haugesund for å foreta installasjon av den nye leir lørdag 1. desember 1984”.

I høsthalvårets første møte i Leir Varde 25. august 1984 minnet HP om ”at det er en begivenhetsrik tid for Ordenen i Rogaland og tenkte da på ny leir i Haugesund og ny Rebekkaleir i Stavanger. Dessuten gikk det fremover med nytt logebygg i Stavanger og han håpet at vi kunne flytte inn utpå nyåret. For øvrig refererte HP ”skriv fra Storlogen om at Karmøy Broderforening var stiftet 26. april 1984”.

         På Leir Vardes møte 20. november 1984 heter det at ”HP leste skriv fra Haugesund Leirforening, hvor det fremgikk at leirens HP og valgte embedsmenn ble invitert til institueringen av ny leir i Haugesund 1. desember 1984 kl 1700 med derpå middag i selskapslokalene”.

Fantastisk kveld

Leir Vardes julemøte i 1984 ble holdt 4. desember. HP Ernst Ruud opplyste at han sammen med DDSS Kaare Johansen og 2. HM Alf Dahl ”hadde vært i Haugesund 1. desember under institueringen av Leir Haugarland. Det hadde vært en fantastisk kveld med 90 patriarker til stede. Stor Sire og storembedsmennene var kommet fra Oslo. Leir Vardes gave var en slik plate som YP benytter på brystet, og denne besto av 12 riktige stener med riktig størrelse, fasong og sliping. Stor Sire hadde uttalt at denne var unik i Skandinavia. En slik plate vil også bli laget til Leir Varde”.

         Da Haugesund Leirforening gikk over til Leir Haugarland, ble 136 patriarker overført fra Leir Varde. 54 av dem tilhørte Loge nr. 8 Harald Haarfagre, 19 fra Loge nr. 41 Skaulen, 40 fra Loge nr. 52 Catena mens 23 tilhørte Loge nr. 90 Vesterhav.