Fellesskap i over 60 år

 

Odd Fellow er fellesskap. I logene samles brødrene om felles verdigrunnlag og felles opplevelser. Leirinstitusjonen skaper fellesskap over logegrensene. Patriarker fra alle loger i distriktet samles til samkvem på leirens læregrunnlag og tar også med seg impulser tilbake til sin loge for vekst og videreutvikling.

 

Det tok 38 år før ønsket om egen leir for Nord-Rogaland gikk i oppfyllelse. Haugesund Leirforening ble stiftet allerede i 1946, til overmål før det ble organisert leirvirksomhet i Stavanger, men Leir nr. 16 Haugarland ble ikke instituert før i 1984.

 

Det er mer enn 60 års leirfellesskap dette jubileumsskriftet handler om.

 

I mer enn 30 år var patriarkene på Haugalandet med i Leir nr. 2 Varde i Stavanger. Det gode samarbeidet og opplevelsen av leirfellesskapet stimulerte ønsket om å få en egen leir for nordfylket. Leir nr. 16 Haugarland og patriarkene i nordfylket har mye å takke ordensfellesskapet i Stavanger for. Det var i Stavanger at Odd Fellow Ordenen slo rot i Norge og byen har vært et brohode for Ordenens vekst her vest.

 

Jubileumsskriftkomiteen har bestått av Eks HP Johannes A. Løvvig, Eks HP Reidar Viken, Eks HP Oddvar Amundsen, Eks OM Hans Dalen og HP Ragnar Larsen.

 

Leiren takker de mange patriarker som har bidratt med verdifulle opplysninger og bildemateriale. Leiren retter også en takk til annonsørene, som har medvirket til at dette jubileumsheftet kunne utgis.

 

Vi håper jubileumsheftet vil fange lesernes interesse – god lesning!

 

 

Ragnar Larsen

hovedpatriark