Hilsen fra Distrikts Stor Sire

Det er med stor glede jeg sender leir nr. 16 Haugarland en hilsen til 25-årsjubileet og takker varmt for all innsats gjennom disse år.

1. desember 1984 er en dag jeg kan se tilbake på med stor glede. Jeg husker godt at det ”kriblet” i magen på noen og enhver. Jeg personlig hadde ikke startet mitt virke i leiren på denne tiden, men jeg var til stede før institueringen startet.  Grunnen var at min svigerfar, Olav Gudmestad spurte om jeg var villig til å fotografere i forbindelse med møtet. Selvfølgelig var jeg villig til det og derfor eksisterer det nok en del bilder fra tiden før institueringen, som ble fotografert av meg. Det var utrolig hyggelig å få ta del i de hektiske forberedelsene før møtets start. Starten ble god og fortsettelsen like bra.

Patriarker i leir nr. 16 Haugarland har gjennom 25 år arbeidet aktivt med å få til en veldrevet leir. Fra mitt ståsted vil jeg påstå at de har klart det målet – alle patriarker fra hele distriktet har bidratt til dette. Jeg vil få takke alle patriarker, som har utrettelig stått på for vår leir i distriktet. 

Jeg ønsker leiren lykke til med jubileet. Må kommende år bli år med framgang og vekst både for leiren og for vår Orden.                                                                           

 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Steinar Jansen

Distrikts Stor Sire