Hvert annet år arrangerer Rebekka Distriktsråd ved DSS et møte for de EksOM som har mottatt Storlogegraden. Hedersgjester er de EksOM som skal motta denne grad. Som et synlig tegn på at graden er mottatt, får alle Storlogenålen satt på sitt EksOM regalie.


Leiren bekoster graden for alle nye EksOM. Dette er leiren gjort siden 2006.


Storlogenålen er Storlogens eiendom og skal sendes tilbake til Storlogen v/Odd Fellow Utstyr ved uttreden av Ordenen.