Tunsberg

UNP: Odd Fellows and Rebekahs United Nations Pilgrimage for Youth.

Publisert

Om hele UNPs program kan du lese på Odd Fellows hovedside under Undomsarbeid.

Her står det blandt annet at programmet skal gi ungdom fra mange land en bedre og bredere forståelse av hva FN står for. Odd Fellow og Rebekkalogene i Norge får sende 12 ungdommer til U.S.A. årlig for å delta i et 2 ukers program sammen med ungdom fra U.S.A., Canada og Europa. Det var presidentfrue Eleanor Roosevelt som tok initiativ til dette program for ca. 60 år siden. Hun var en Rebekkasøster. Hun kontakter FNs første leder, Trygve Lie for at Norge skulle få med unge til dette enestående program.
Distrikt nr. 8 Vestfold får sende sin representant hvert annet år. Den som får reise har skrevet en stil om FN. På bakgrunn av denne stil er det en ung jente eller en ung gutt som får invitasjonen til å reise til U.S.A. i 2 uker. Hovedattraksjonen er at de får komme inn i FN bygningen hvor de får omvisning og de får være tilstede på sesjoner hvor FN-representanter og FN ambassadører holder ulike foredrag. De får også besøke byene New York, Washington og en tur til Canada.
I Vestfold er det Distriksrådene for Odd Fellow og Rebakka institusjonen som sammen finner hvem som skal få delta. De deler også på utgiftene. Det er reise, opphold, attraksjoner og litt lommepenger.
Rebekka Distriktsråd har ved sin Distrikts Stor Sire søkt Leir nr. 6 Tunsberg om de kan bekoste denne utgift for Rebekkaene i Vestfold. Brødrene bekoster halvparten. Når så representanten kommer tilbake fra dette unike opphold, kan loger og leire invitere vedkommende til en samling som ungdommen forteller fra sin tur. De siste gangene har vi i Vestfold laget et felles møte for brødre og søstre slik, at vedkommende ikke må besøke så mange steder.