Tunsberg

Besøk til andre Leire

Publisert

Matriakene er glade i å besøke andre leire. Kollegiet forsøker å få til en tur til en annen leir ca. hvert annet år. Det er mange vi kan besøke da vi er så heldige at vi har relativ kort reisevei til flere Distrikt. Vi har noen ganger reist samlet i buss, andre ganger har vi fordelt oss i egne biler.
De leire som har fått besøk - eller kanskje vi heller skal si - har kunnet ta i mot oss er leir nr. 2 Borg, leir nr. 4 Telemark, leir nr.14 Hera, leir nr. 17 Christiania og leir nr. 21 Morenen. Disse leire har sine Ordenshus i Østfold, Telemark, Buskerud og Oslo. Det er sikkert at vår leir ønsker å besøke andre leire også, det er en leir til i Oslo. Dessuten klarer vi sikkert litt lengre turer også.
Vi har vært mange Matriarker med på turene, vi har det utrolig gøy på reisen. Dessuten blir vi så godt tatt i mot av den leir vi besøker. Vi forsøker å si med ord at vi er takknemlig for at vi fikk komme, vi vet jo at besøk også medfører mye ekstra arbeid for den leir vi besøker. Det er også lærerikt for alle matriarkene å se hvordan en annen leir arbeider. Det er jo likt, men settingen er ulik fordi Ordenshuset og leirsalen er noe annerledes enn 'hjemme'. Vi ser frem til neste tur.

I september 2013 var vi  på besøk til 'lejr nr. 8 Lyset' i Fredrikshavn. I Danmark begynner møtet kl. 12:00 på lørdagene.