Vi har medlemmer fra mange loger i vår leir.

Publisert

Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg hadde inntil 14.02.2014 alle distriktets 8 Rebekkaloger, men ble så delt i nordfylket og sydfylket, med 4 loger i hver leir. I sydfylket er nå følgende loger:

Rebekkaloge nr. 37 Verdande. Stiftet 20 januar 1965 i Sandefjord. Loge nr. 16 Urd var Moderloge.
Rebekkaloge nr. 42 Skuld. Stiftet 8.november 1969 i Larvik. Loge nr. 16 Urd var Moderloge.
Rebekkaloge nr. 120 Gaia. Stiftet 19.februar 2005 i Sandefjord. Loge nr. 37 Verdande var Moderloge.
Rebekkaloge nr. 126 Safir. Stiftet 24.april 2010 i Larvik. Loge nr. 42 Skuld var Moderloge.

Alle logene har mariarker i vår leir.

Logene er i ulik alder og har ulikt antall Søstre. Det er mange Matriarker fra hver loge.