Vi har medlemmer fra mange loger i vår leir.

Publisert

Rebekkaleir nr. 6 Tunsberg hadde inntil 14.02.2014 alle distriktets 8 Rebekkaloger, men ble så delt i nordfylket og sydfylket, med 4 loger i hver leir. I sydfylket er nå følgende loger:

Rebekkaloge nr. 37 Verdande. Stiftet 20 januar 1965 i Sandefjord. Loge nr. 16 Urd var Moderloge.
Rebekkaloge nr. 42 Skuld. Stiftet 8.november 1969 i Larvik. Loge nr. 16 Urd var Moderloge.
Rebekkaloge nr. 120 Gaia. Stiftet 19.februar 2005 i Sandefjord. Loge nr. 37 Verdande var Moderloge.
Rebekkaloge nr. 126 Safir. Stiftet 24.april 2010 i Larvik. Loge nr. 42 Skuld var Moderloge.

Alle logene har mariarker i vår leir.

Logene er i ulik alder og har ulikt antall Søstre. Det er mange Matriarker fra hver loge, trykk på navnet så kan du se hvem som er med. Dette er et uttrekk fra Focus. Det vil bli oppdatert ved tilgang på nye Matriarker.