Tunsberg

Hovematriarkmøter

Publisert

Veksten i Rebekkaleirene kom godt i gang utover 1980 og 1990 tallet. For at det pedagogiske opplegget som gjennomsyrer vår Orden skulle fungere optimalt kom det i gang et samarbeid mellom alle Hovedmatriarkene. De ble samlet en gang i perioden for å lære av hverandre, inspirere hverandre til en dypere forståelse av Ordenens lære.
Det første Hovematriarkmøtet ble arrangert av leir nr. 1 Oslo i perioden 1887-1989. Vår leir hadde sin HM på plass. Så fortsatte møterekken ved leir nr. 2 Borg, leir nr. 3 Vestri, leir nr. 4 Telemark, leir nr. 5 Bjørgvin, leir nr. 6 Tunsberg og det siste HM møtet ble arrangert av leir nr. 7 Møre i Ålesund i 2000. Møtene hadde båret frukter, leirene arbeidet godt. Nå kunne denne møteformen avsluttes med et godt resultat.
Leir nr. 6 Tunsberg arrangerte HM møte 8. og 9.mai 1999 i Sandefjord med HM Inger Hefte Kvilhaug som møteleder og vertinne. Da var det 20 HM fra 20 leire som deltok. Det var 2 nyttige, travle, inspirerende og lærerike dager i Sandefjord. Det ble også knyttet varige vennskapsbånd, slik det alltid blir når Ordenssøsken møtes. Leiren fikk mange gode, sterke og takknemlige tilbakemelding på at møtet hadde fungert i overmål av hva som kunne forventes. Vår HM i særdeleshet kunne senke skuldrene og ta i mot anerkjennelsen som hun delte med de andre Matriarkene som hadde deltatt fra vår Leir.