15. januar 1782: Thomas Wildey blir født i London.
13. februar 1819: Første annonse i «The Baltomore American»
26. april 1819: «Washington Lodge No. 1» institueres i Baltimore og regnes som Ordenens stiftelsesdag.
23. mars 1823: Schuyler Colfax (initiativtaker til Rebekkainstitusjonen) blir født.
20. september 1851: Rebekkainstitusjonen stiftes.
13. februar 1965: «Eterna» institueres som loge nr. 72 i Norge.

Fødselsdager 2022
19. mars Kjetil Dybvik 70 år
25. april Herman T. Olsen 70 år
08. mai Olaf Kartevoll 75 år
30. juni Bjørn Frank Berntsen 80 år
08. juli Jervid Paul Tharaldsen 75 år
24. august Kjell Andersen 80 år
06. september Knut Sveinar 90 år
08. september Karl Erik Rosenløv 75 år
09. september Fred Bonde Lykkås 75 år
11. september Gudmund Heide Larsen 80 år
12. oktober Bjørgvin Hrafn Hilmarson 70 år
01. desember Steen Østerbæk Mortensen 85 år
24. desember Egil Kristiansen 75 år
 
Veteraner 2022
16. mars Kåre Egill Andersen 25 år
27. april Svein G. Ravnevand 50 år
12. oktober Johan K. Eriksen 50 år
22. oktober Karl Otto Bjørnestøl 25 år