15. januar 1782: Thomas Wildey blir født i London.
13. februar 1819: Første annonse i «The Baltomore American»
26. april 1819: «Washington Lodge No. 1» institueres i Baltimore og regnes som Ordenens stiftelsesdag.
23. mars 1823: Schuyler Colfax (initiativtaker til Rebekkainstitusjonen) blir født.
20. september 1851: Rebekkainstitusjonen stiftes.
13. februar 1965: «Eterna» institueres som loge nr. 72 i Norge.

Fødselsdager 2021
21. januar Tore Even Nilsen 70 år
20. februar Oddvar Stendal 70 år
30. mars Harald A. Rasmussen 90 år
19. april Kai Kobiesen 75 år
05. mai Thorstein H. Aanensen 80 år
17. juli Sven Olaf Karlsen 75 år
02. september Jan Mørch 85 år
06. november Kristen Kristensen 75 år
12. desember Martin Johansen 80 år
 
Veteraner 2021
04. mars Roald B. Hansen 40 år
18. mars Trygve B. Klingsheim 50 år
24. april Johan A. Olsen 25 år
23. mai Kjell Andersen 40 år
28. oktober Johan Petter Hermansen 40 år
20. november Kjetil Dybvik 25 år