LOSGE 72 ETERNA

Arbeidsgruppens plikter:

Arbeidsgruppen, bestående av Sven O. Karlsen, Kåre Andersen, Trond T. Andersen, Helge Jensen og Jan S. Mørch og ellers frivillige pensjonister og de som har anledning hjelper til med å dekke bordene om formiddagen fra kl. 11.00 på møtedagen.
Undermester, eller den han bemyndiger, tar imot alle påmeldinger til brodermåltidet, bestiller mat, og gir arbeidsgruppen beskjed om hvor mange de skal dekke til.

Privatnevnda skal møte opp senest kl. 18.00 på møtedagen og setter på kaffe før logemøtet og gjør klart til eventuell servering av brodermåltidet til ettermøtet. Undermester, eller den han bemyndiger, møter før kl. 18.00 og låser opp.

På ettermøtet skal PNs medlemmer stå for serveringen der ikke annen serveringshjelp er leid inn, eller at vi har hjelp til dette fra annen loge.

Baren skal betjenes, og de skal foreta salg av drikke.

Etter servering har Privatnemnda ansvaret for:

Rydde bordene, skylle bestikk og service og sette det på disken slik at husfar kan få det vasket neste dag.

Rydde baren, sette på plass drikke i de skap der de hører hjemme.

Øl og mineralvann som ikke er solgt, pluss tomgods skal plasseres i vårt skap i garderoben.

Sangbøker skal legges i kassen og plasseres i vårt skap i garderoben.

Kjøkkenet skal ryddes, og en skal se til at det ikke står noe igjen i spisesal, eller i salong.

Søppel og matrester fjernes fra kjøkkenet og legges

Alle lys skal slukkes før en forlater lokalene, og en skal se til at alle dører er lukket og låst, dette gjelder spesielt de dører som fører ut til veranda hvor mange går ut for å ta seg en røyk samt bakinngang til kjøkken.

Undermester, eller den han bemyndiger, skal telle opp kassabeholdningen og logge seg ut a kassaapparatet, legge pengekassene i Eterna sitt skap og sette kontantene inn på PNs bankkonto.

 

Sistemann ut låser og setter på alarmen.

Jeg vil også be alle øvrige brødre om å sette seg inn i nevndmedlemmers plikter og rettigheter.