Hvordan blir været?

Odd-Arild Furunes
Påmelding til brodermåltidet rettes til Odd-Arild Furunes. Tlf./SMS 906 88 187 eller
epost: ofurunes@br oadpark.no innen mandag kl. 20.00 i møteuken.