År Eks OM OM UM Sekr Skm CM Kass til 2015
Kap. fra 2019
65-66 K Bjøro E O Vogsted P Rødstøl R Revheim A Neverdal F Berntsen C E Lee
66-68 K Bjøro P Rødstøl A Neverdal R Revheim (66)
H Strand (67)
J Bjørndal F Berntsen C E Lee
68-70 T Furuvald A Neverdal H Strand M Gjertsen J Bjørndal H W Fraser A Ersdal
70-72 F Berntsen A Neverdal H W Fraser N Aa Rød G W Rosvold B Nielsen M Gjertsen
72-74 A Neverdal H W Fraser A Ersdal K M Tveit K Karlsen B Nielsen A Lindeberg
74-75 H W Fraser H Strand N Aa Rød L A Jakobsen K Stuland B Nielsen K Govertsen
75-77 H Strand N Aa Rød G W Rosvold K G Pedersen H Spongberg T B Klingsheim R Helland
77-79 N Aa Rød H W Fraser K Stuland K G Pedersen A Ramsdal T B Klingsheim H G Herlofsen
79-81 H Strand K G Pedersen B Nielsen A C Tollefsen E Christoffersen K M Tveit O Møllberg
81-83 K G Pedeersen B Nielsen A Lindeberg A C Tollefsen T Skoland S G Ravnevand K Nygård
83-85 B Nielsen A Lindeberg K M Tveit K Sveinar H Rasmussen J K Eriksen E P Evensen
85-87 A Lindeberg M J Gjertsen E K Christoffersen K Skjold F H Gunvaldsen J K Eriksen H Lagerstrøm
87-89 M Gjertsen E K Christoffersen T B Klingsheim (87/88)
J K Eriksen (88/89) 
B Langefoss J P Hermansen R B Hansen Å Gran
89-91 E K Christoffersen J K Eriksen J P Hermansen J E Toppe A Igesund R B Hansen B Faret
91-93 E K Christoffersen J K Eriksen A Igesund A J Gyland J K Haus K Skjold S S Tvedt
93-95 J K Eriksen/Eks Sr 04/07 A Igesund R B Hansen A J Gyland O Kartevoll K Skjold S Ø Mortensen
95-97 A Igesund K Skjold J Toppe S Ø Mortensen J Mørch T E Nilsen R W Rasmussen
97-99 K Skjold R B Hansen E P Evensen R W Rasmussen B F Berntsen S Ø Mortensen B I Jenssen
99-01 R B Hansen E P Evensen T E Nilsen O Stendal S O Karlsen S Ø Mortensen E Kristiansen
01-03 E P Evensen T E Nilsen S Ø Mortensen O Stendal S Landet R M Rasmussen G Kjølsø
03-05 T E Nilsen/Eks Sr 07/12 S Ø Mortesne O Stendal O A Haugedal K O Bjørnestøl R M Rasmussen V Nielsen
05-07 S Ø Mortesen/Eks Sr 12/17 G V Stangeland S O Karlsen B F Berntsen B I Jenssen F B Lykkås O S Rønning
07-09 G V Stangeland O Stendal R M Rasmussen R Dyrøy O K Klavenes F B Lykkås E O Haneferd
09-11 O Stendal R M Rasmussen F B Lykkås B I Jenssen I-J Wilhelmsen G A Svindland K E Andersen
11-13 R M Rasmussen F B Lykkås O K Klavenes B I Jenssen I-J Wilhelmsen G A Svindland H Vetås
13-15 F B Lykkås B I Jenssen O S Rønning H Vetås K A Thomassen G A Svindland K Kristensen
15-17 B I Jenssen H Vetås G A Svindland T Dahl K A Thomassen B O Larsen (15)
J K Eriksen (16/17)
 
17-19 H Vetås G A Svindland K A Thomassen K R Larsen O S Rønning T Dahl (17)
O Stendal (18/19)
 
19-21 G A Svindland K A Thomassen S Andersen O Stendal H T Olsen H Vetås K O Bjørnestøl
21-23 K A Thomassen T Dahl O-A Furnes T S Simonsen B O Skaar H Vetås K O Bjørnestøl