15. januar 1782: Thomas Wildey blir født i London.
13. februar 1819: Første annonse i «The Baltomore American»
26. april 1819: «Washington Lodge No. 1» institueres i Baltimore og regnes som Ordenens stiftelsesdag.
23. mars 1823: Schuyler Colfax (initiativtaker til Rebekkainstitusjonen) blir født.
20. september 1851: Rebekkainstitusjonen stiftes.
13. februar 1965: «Eterna» institueres som loge nr. 72 i Norge.

Fødselsdager 2019/2020
23. desember Per Scott Karlsen 70 år
19. januar Leif A. Jakobsen 85 år
5. februar Georg A.Svindland 70 år
18.februar Helge J. Ekberg 80 år
9. mars Roald B. Hansen 75 år
19. april  Sigurd F. Finne 75 år
14. juni Kay Rune Larsen 70 år
24.juli  Bernt Jenssen  75 år
24.juli Bjørn Oddvar Larsen 75 år
17.august Bjørn Otto Skaar 70 år 
18.september Svein G. Ravnevand 75 år
18. september  Helge Jensen 75 år
24.september Sigurd K.Tindvik 85 år
12.oktober Jens Kr. Haus 85 år
28. oktober  Odd A. Haugedal  80 år
6.desember Trond S. Simonsen 50 år
22. desember Søren N. Larsen  70 år
Veteraner 2020
17. september Olaf Kartevoll 40 år
27. september Oddvar Stendal 25 år