(Mel. Når Nordhavet Bruser)(CFD 1998)

Kom brødre-la sangen få tone fram
og være vår loge til ære.
En klingende hyldest til hver av dem
som fremmet dens liv og dens lære.
I vennskap, kjærlighet og sannhets pakt
Ble målet for fellesskapts mening lagt.

Vi dannet en kjede med sterke bånd
slik styrken i brorskap skal være.
Og bringer vårt bud om Odd Fellow ånd
så flere vårt merke vil bære.
I troen på vår læres høye mål
skal budskapet lyse som et seiersbål.

Så hever vi flagget med kjedeledd
og bærer det ut i vårt rike.
I samholdets arbeid til det ha skjedd
at ondt av for godt måtte vike.
://:
Catena har jo for oss målt lagt:
en vennskapets, kjærlighets og sannhets pakt.://: